Login

Uddannelse

eSportsinstruktør

eSport Danmark har i samarbejde med Dansk Firmaidræts Forbund og Ungdomsringen udviklet en certificeret eSportsinstruktøruddannelse.

Uddannelsen giver instruktørerne en række gode redskaber og metoder til at træne og undervise i eSport, samt hvordan man som instruktør kan være med til at skabe optimale rammer for et sundt spilmiljø.

Uddannelsen:

Det er uddannelsens formål at uddanne ressourcestærke og engagerede instruktører, der med afsæt i fælles værdier, med fokus på etik og moral, kan fungere som ambassadører for eSporten.

  • Uddannelsen retter sig mod alle med interesse i eSport træning. Eksempelvis frivillige i foreninger, lærere og pædagoger.
  • Formålet med uddannelsen er at højne og standardisere kvaliteten af eSport træning.
  • eSport Danmark & Dansk Firmaidræts Forbund og Ungdomsringen vil bl.a. sikre et sundhedsfagligt fokus i uddannelsen med undervisning og inspiration om kost, relevant fysisk træning og søvnrytmer.

Uddannelsens grundkurser udbydes fra februar 2017

For mere info & tilmelding:
https://www.firmaidraet.dk/sund/sunde-arrangementer/esport/