Login

Om os

Forbundet eSport Danmark (ESD) blev stiftet i 2007, og er paraplyorganisationen for eSports organisationer i Danmark. ESD er medstifter og medlem af det Internationale eSports Forbund (IeSF) og associeret medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF).

Vi arbejder målrettet for at eSporten anerkendes som sportsgren. I forbindelse hermed ønsker vi at afvikle liga og danmarksmesterskaber.

Endvidere ønsker vi at understøtte talentudviklingen i Danmark med landsholdet som den ultimative overbygning.

Målsætning:

 • at samle aktører og spillere i et bredt demokratisk samarbejde,
 • at udbrede kendskabet til eSport i Danmark,
 • at arbejde for en formel integration og styrkelse af forståelsen for computerspil og eSport,
 • at arbejde for etablering af gode fysiske rammer til udøvelse af eSport,
 • at støtte op om og fremme koordinationen af eSportsarrangementer i Danmark,
 • at varetage den overordnede planlægning vedrørende eSport,
 • at sikre en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eSport,
 • at iværksætte trænings- og instruktionsmuligheder for eSportsudøvere,
 • at udvikle dygtige og engagerede trænere og ledere,
 • at sikre en forsvarlig udvikling af eSportsudøvere fysisk, personligt og socialt,
 • at varetage talentrekruttering og –udvikling,
 • at samarbejde med kommunale, regionale og nationale myndigheder om eSport, herunder faciliteter, og
 • at samarbejde og indgå aftaler med medier og sponsorer.
 • at udvikle og samle eSporten i Danmark ved at skabe et bred samarbejde på tværs af organisationer
 • Etablering og udvikling af eSport i fysisk forankrede lokaler med primære fokus på at udbrede eSporten til foreningsdanmark.
 • Gøre det nemt at engagere sig i eSport og få adgang til klubmiljøer og nærdemokrati, hvor udøvelse af eSport er muligt.