Login

eSport Danmark

eSport Danmark er det danske forbund for elektronisk sport. Vi arbejder med afsæt i den danske foreningstanke, og er baseret på frivillighed og nærdemokrati. Vi ønsker at bistå med at udbrede og fremme interessen for eSport med fokus på det fysiske møde mellem vores medlemmer. En af vores helt store målsætninger er, at eSporten anerkendes som sportsgren.

Vi samarbejder bredt med kultur- og idrætsorganisationer omkring uddannelse af instruktører samt etablering af selvstændige eSportsforeninger såvel som eSportsafdelinger i eksistererende idrætsforeninger. Det gør vi bl.a. ved at afholde workshops og konferencer med det formål at sikre en sund udvikling af eSporten baseret på vidensdeling, netværksskabende aktiviteter og brugerinddragelse.

eSport Danmark blev stiftet i 2007, og er associeret medlem af Dansk Atletik Forbund, og medstifter og medlem af det internationale eSportsforbund (IeSF), der er medlem af TAFISA (The Association For International Sport for All). IeSF har ansøgt Sport Accord og IOC om medlemskab.

Vores samarbejdspartnere